De organisatie rond de opleiding

Docenten

imageCor van Kippersluis is tevens coördinator van de jaartraining. Hij is in 1985 afgestudeerd als klinisch psycholoog. In 1991 heeft hij het Rebalancing-diploma behaald. Verder deed hij een opleiding tot Rationeel-emotief Therapeut (RET) en Hypnotherapeut en hij heeft zich intensief beziggehouden met bio-energetica, yoga, gestalttherapie en meditatie. Op de universiteit heeft hij trainingen in sociale- en hulpverleningsvaardigheden gegeven. Hij geeft sinds 1991 cursussen en workshops Rebalancing en meditatiecursussen en sinds 1994 de jaartraining. Hij heeft een praktijk in Leiden.

imagePhilip Unger is in 1976 afgestudeerd als socioloog. Hij was o.a. docent, directeur en beleidsmedewerker bij een grote onderwijsinstelling in Utrecht. Hij deed cursussen in diverse lichaamswerktechnieken en volgde de jaartraining Psychobalancing. Hij is rijksgediplomeerd sportmasseur. Hij is docent Psychobalancing sinds 1997. Hij deed vele jaren karate en beoefent nu Tai Chi. Hij zal o.a. de Tai Chi en de anatomielessen verzorgen.

 

anitaDocente Anita van Ammers heeft een Psychobalancing-, ontspanningsmassage-, reiki-, babymassage en meditatiepraktijk. Zij volgde de Psychobalancing-opleiding na vele trainingen op het gebied van emotioneel lichaamswerk, reiki en massage.

 

 

 

imageIngrid Meinders, heeft een Psychobalancing-, kinesiologie en cranio-sacraaltherapiepraktijk in Delft sinds 1995. Daarnaast is ze part-time werkzaam in het basisonderwijs als remedial teacher. Zij volgde de opleiding kinesiologie, Psychobalancing en volgt de opleiding voor cranio-sacraal therapeut.

 

Data en rooster per weekend

Elk weekend vinden er in ieder geval drie massagedemonstraties plaats met daarop volgende massage-oefening door de cursisten. Daarnaast wordt een thematisch onderwerp uitgebreid behandeld.

Toelating en inschrijving

Inschrijving vindt per jaar plaats. Voorwaarden voor inschrijving zijn:

  • het gevolgd hebben van een introductieweekend psychobalancing of het kunnen aantonen van een kwalitatief vergelijkbare activiteit
  • het invullen van het intake-formulier
  • het voeren van een intakegesprek met twee docenten van de opleiding
  • het voldoen van € 250,- inschrijfgeld op rekening van Cor van Kippersluis te Leiden.

Intake

Elke cursist vult een intakeformulier in met daarbij een A4, waarop de motivatie tot de deelname aan de opleiding weergegeven wordt. Naar aanleiding van hiervan vindt een mondeling intake-gesprek plaats over:

  • de inhoud van het intake-formulier
  • de motivatie
  • de geschiktheid om aan de opleiding deel te nemen
  • vragen van de belangstellende

Aantal deelnemers

Het minimum aantal deelnemers is 10 en het maximum aantal deelnemers is 20.

Literatuur

Elke deelnemer leest vier verplichte boeken van de literatuurlijst. Daarnaast is het aan te raden over elk onderdeel een boek naar keuze van de literatuurlijst te lezen.