Meditatieweekend

Bewegen naar diepe stilte
Kom in de stilte tot rust bij jezelf

Stil zijn is een effectieve manier om bij jezelf te komen. Je maakt je los van al je verhalen en je hoeft niet meer te zijn dan jezelf. In de stilte kun je tot rust komen bij jezelf. Stil zijn biedt je de kans te ervaren dat je alles met jezelf en in jezelf kunt oplossen.

In dit meditatieve stilteweekend kun je ontdekken hoe het is om stil te zijn en wat er allemaal in je omgaat. Pas als je stil bent, kun je je bewust worden van al je gedachten en je ervan bewust worden dat je niet je gedachten bent. Je hebt slechts gedachten en ze komen en gaan. Als je dat kunt ervaren, dan kun je van stil zijn ook stil worden.

Aanleiding om dit stilteweekend te organiseren is dat veel mensen die we over onze eigen ervaringen met retraites vertellen, wel eens willen ervaren hoe het is om de stilte op te zoeken. Omdat zij ons vertelden een retraite van zeven dagen te lang te vinden, kwamen we op het idee om een weekend te organiseren. Dat is een mooie manier om te ontdekken wat stilte je te bieden heeft.

Jouw reis door de stilte begeleiden we met meditaties, visualisaties en lichaamsgerichte oefeningen. Alle oefeningen zijn erop gericht je dichter bij jezelf te brengen. Ervaring met meditatie zal je van pas komen maar is niet noodzakelijk. 

Het weekend begint op vrijdagavond met een korte kennismaking. Daarna gaat de stilte in die we pas op zondagmiddag weer verbreken. Voor de deelnemers verloopt het gehele weekend in stilte. Als begeleiders zullen wij wel spreken om de meditaties te begeleiden en jouw proces te ondersteunen. 

Stil zijn te midden van anderen is een bijzondere ervaring. Je zult merken dat je elkaar op een andere wijze ontmoet en dat je ook zonder woorden elkaar leert kennen. Je leert jezelf zijn te midden van anderen en je eigen ruimte in te nemen.

We hopen dat dit stilteweekend voor jou stilte, rust en innerlijke verdieping brengt, die je ook in het dagelijks leven ten goede zal komen. We kijken ernaar uit je in stilte te ontmoeten.

De kosten voor het weekend bedragen € 325,00 inclusief vegetarische maaltijden en logies.
Het weekend wordt begeleid door Corrie de Haan en Cor van Kippersluis.

Corrie de Haan is coach, trainer en meditatiedocent.
Zij heeft een eigen coachingsbureau in Leiden (http://www.coachinghogeronderwijs.nl) en geeft
meditatiecurssen voor coaches en andere
begeleiders (zie http://www.academievoorcoaching.nl).

Cor van Kippersluis is klinisch psycholoog, lichaamsgericht therapeut en heeft meer dan twintig jaar ervaring als meditatiedocent. Hij heeft een eigen praktijk als therapeut in Leiden (http://www.psychobalancing.nl).

Benodigdheden:
-Twee sets loszittende kleding voor de meditaties; -een trui; -pen en papier

Inschrijfformulier.